Emerging Talents staat open voor alle studenten van de Belgische fotoscholen.

Om deel te nemen aan deze kandidaatstelling volstaat het ons, uiterlijk tegen 21 september 31 oktober 2009, een cd-rom te bezorgen met één van uw fotoreeksen, vergezeld van het bijgevoegde inschrijvingsformulier, aan onderstaand adres :

EMERGING TALENTS 2009
VIEW PHOTOGRAPHY MAGAZINE
70, Emile Féronstraat
1060 Brussel

De foto's moeten ingescand zijn op 300 dpi, JPG, 18x24 cm., zonder compressie. Ze moeten ook genummerd zijn in volgorde van verschijning (voorbeeld : 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg, ...).

Het inschrijvingsformulier en wedstrijdreglement downloaden.
Om op de hoogte gebracht te worden, schrijft u in op de nieuwsbrief.